top of page

[ PRIVACY POLICY ]

PRIVACY POLICY

B.LAB  (verder benoemd als B.LAB, babs-lab, 'We', ‘Wij’, 'Ons' of ‘Onze) nemen gegevensbescherming zeer serieus en doen er alles aan om jouw privacy te beschermen en te respecteren. B.LAB , met maatschappelijke zetel in Anna Bijnsstraat 42/4, 2600 Berchem, is hierbij aangeduid als de verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens verkregen uit de services van B.LAB  (in de volgende paragraaf en Onze Algemene Voorwaarden lichten We Onze Services in meer detail toe).

Dit Privacy Policy (samen met Onze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten waarnaar in elk document wordt verwezen) legt uit hoe Wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en behandelen wanneer jij op onze website www.babs-lab.be (verder benoemd als 'Onze Site').

Lees deze Privacy Policy aandachtig door om Onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens te begrijpen en te weten hoe Wij deze zullen behandelen. Door Onze Site te bezoeken of door Onze diensten te gebruiken, aanvaard jij en stem je in met de praktijken die in deze Privacy Policy worden beschreven.

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

We kunnen de volgende gegevens over jou verzamelen en verwerken:

Informatie die jij ons geeft. Jij mag ons informatie over of met betrekking tot jou geven:
 

● als jij je registreert om koper van de B.LAB collectie te worden;
 

● als je ons een bericht stuurt via onze diensten of schriftelijk met ons communiceert;
 

● als je ons e-mailt, whatsappt of sms’t;
 

● wanneer je webpagina's op onze websites/webshop bezoekt;
 

● als jij je abonneert op onze nieuwsbrief;
 

● als je deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête via onze website of andere online kanalen;
 

● als je ons een probleem meldt; 
 

● van al jouw activiteiten in verband met jouw gebruik van onze diensten.

Wij vragen volgende gegevens in de overeenkomst op: jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, bedrijfsnaam. Wij verzamelen automatisch de volgende informatie via onze diensten:
 

● technische informatie, inclusief het internet protocol adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om jouw computer met internet te verbinden, browser type en -versie, besturingssysteem en platform, jouw locatie.
 

● informatie over jouw bezoeken, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL's) van waar en naar waar jij onze diensten bezoekt. Welke pagina’s jij hebt bekeken, download fouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisklikken), methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om contact met ons op te nemen. Klanten en partners kunnen ons gegevens verstrekken.

HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken jouw persoonlijke informatie op de volgende manieren:

● om je relevante informatie over onze diensten/producten te sturen

● om je op de hoogte te stellen van relevante kansen en promoties

● om je e-mails te sturen die promoties bevatten namens partnerbedrijven

● om je nieuwsbrieven (mogelijk inclusief advertenties) te sturen en bv. op de hoogte te brengen van nieuwe leden..

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet delen met derden (zoals marketing bedrijven) of jouw persoonlijke gegevens gebruiken anders dan voor interne doeleinden, tenzij zoals uiteengezet in dit Privacy Policy of anderszins door jou is overeengekomen. We slaan geen creditcardgegevens op. We controleren op beveiligingsinbreuken en proberen die te voorkomen.

HOE KUNNEN WE JOUW GEGEVENS DELEN

We gebruiken derde partijen om een deel van dienstverlening te optimaliseren. Zo kunnen uw gegevens gebruikt worden ifv hosting, archivering, facturatie, gegevensbeveiliging en  e-mailcommunicatie uit te voeren. We geven kunnen die derde partijen toegang verlenen tot persoonlijke informatie met als enig doel hen hun diensten aan Ons te laten leveren.

 

Wij zullen inspanningen doen om ervoor te zorgen dat die derde partijen jouw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor deze aan hen wordt aangeboden en in overeenstemming met deze Privacy Policy.

VEILIGHEID VAN JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We implementeren veiligheidswaarborgen die zijn ontworpen om je gegevens te beschermen, zoals HTTPS. We controleren onze diensten en systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. Wij kunnen echter niet instaan voor de beveiliging van enige informatie die jij ons stuurt.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Houd er rekening mee dat onze diensten koppelingen naar websites van derden kunnen  bevatten. Als jij dergelijke websites bezoekt voordat jij je persoonlijke informatie op of in verband met die websites verstrekt, raden wij je aan de privacy policy en de algemene voorwaarden van de website van derden te lezen.

JOUW TOEGANG TOT JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie wij over jou hebben. Je hebt ook het recht om je persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren. Als je contact met ons wilt opnemen in verband met jouw persoonlijke gegevens, kan je dit per e-mail via info@babs-lab.be.

In overeenstemming met de GDPR heb je het recht om bij ons het volgende te verkrijgen:

● Recht op bevestiging

Bevestiging dat persoonlijke gegevens over jou al dan niet worden verwerkt.

● Recht van toegang

Gratis informatie over de persoonlijke gegevens die Wij op elk gewenst moment over jou opslaan en de mogelijkheid om hiervan een kopie te ontvangen.

● Recht op rectificatie

Rectificatie zonder onnodige vertraging van onjuiste persoonlijke gegevens over jou.

● Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

Het wissen van jouw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging, met inachtneming van Onze wettelijke rechten en plichten.

● Recht op beperking van verwerking

Beperking van verwerking wanneer:
 

○ jij de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode terwijl Wij de juistheid ervan verifiëren;
 

○ de verwerking onwettig is en jij je verzet tegen het wissen van jouw persoonlijke gegevens en wenst dat deze in plaats daarvan wordt beperkt;
 

○ We jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar We deze wel eisen voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; en
 

○ jij het niet eens bent met Onze inschatting dat de verwerking is toegestaan voor Onze "legitieme belangen", gedurende een periode waarin verificatie wordt uitgevoerd of die belangen jouw eigen belangen ondermijnen.
 

● Recht op gegevens portabiliteit

Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens over jou, die Ons zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te gebruiken en te laten verzenden naar een andere entiteit (voor zover dergelijke gegevens door Ons werden verwerkt op basis van toestemming of omdat deze verwerking noodzakelijk was voor de uitvoering van een contract).

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken over tot dit Privacy Policy zijn welkom en moeten worden geadresseerd aan info@babs-lab.be

bottom of page